hemsida

Behöver du hjälp?

Om Er IT strular och blir ett hinder i Ert arbete, då kan det vara bra att ha någon att vända sig till. Vi lämnar support på allt vi leverar och installerar. Vi erbjuder även support för annan kringutrustning och mjukvara.

Känner Ni att det behövs ett supportavtal? Vi behovsanpassar och skräddarsyr ett åt Er för en rimlig peng!